Nieuws 1985

BODEMVERONTREINIGING ALDLÂN OOST

1985 Bodemverontreiniging Aldlân Oost Leeuwarden You TubeOp 17 januari 1985 was er een persconferentie over de bodemverontreiniging in de Leeuwarder wijk Aldlân-Oost. Er was bodemverontreiniging geconstateerd onder zestig woningen. Het was de eerste keer in Friesland dat op een dergelijke schaal verontreiniging in een woonwijk was aangetroffen. De gemeente en de provincie besloten begonnen in 1984 tot een beperkt bodemonderzoek, nadat bekend werd, dat in 1967 bagger uit de stadsgrachten was gebruikt om een terrein in het Aldlân op te hogen. Aanvankelijk zou daar een sportcomplex komen, later is de bestemming veranderd in woningbouw. De straten waar de verontreiniging was aangetroffen waren Heggewinde en Maagdepalm, beide overigens slechts voor een gedeelte. Het staat vrijwel vast, dat het chemisch verontreinigd slib afkomstig is uit de gracht bij het Hoeksterend, waar tot in de jaren zestig een kolengasfabriek heeft gestaan. Zoals bekend was dat gebied sterk verontreinigd.Er werd  besloten de grond op deze plaats af te graven. In het slib dat sterk naar teer ruikt van het Aldlan zijn stoffen aangetroffen als polycyclische aromaten, aromaten (die bijvoorbeeld ontstaan door onvolledige verbranding.bij de gasproduktie) en minerale olie. Deze stoffen zijn ook aangetroffen onder het Hoeksterend. Het onderzoek in het Aldlân had voorlopig vier plaatsen in en onder het slib aangetoond, waar het grondwater sterk was verontreinigd.

STANLEY H ONTSNAPT UIT BIJLMER BAJES

Stanley H Ontsnapt uit Bijlmer You TubeOp 23 januari 1985 wist de 38-jarige Stanley H, die tientallen gewapende overvallen pleegde en in december 1979 in de Bijlmer een Amsterdamse agent neerschoot, voor de vierde maal te ontsnappen uit een strafinrichting, dit maal de Bijlmerbajes. Hij ontkwam in een Mercedes, die op de Spaklerweg stond en waarin vermoedelijk twee mannen zaten. De auto werd later met draaiende motor bij de Makro teruggevonden. De Mercedes was gestolen. De gangster had zijn geslaagde vluchtpoging uit de Bijlmerbajes goed voorbereid. Hij had een rood trainingspak en gymschoenen aan toen hij rond kwart voor 10 een touw met daaraan twee haken over de muur van de luchtplaats gooide en omhoog klom. Hij sprong van de muur. De sloot rond de luchtplaats was bevroren en zonder problemen kwam H. via een spoorbaan op de Spaklerweg, waar de Mercedes met zijn helpers gereed stond. Stanley H. moest een straf uitzitten voor 17 gewapende overvallen. Na zijn ontsnapping uit De Schutterswei in Alkmaar werd hij ook verdacht van een gewapende overval op een filiaal van de RABO-bank aan de Burg. Roëllstraat in Amsterdam- West betrokken te zijn geweest. Stanley H bij Sonja Barend , Wikipedia, Dutch Prisons

DE VERGETEN ASTRONAUT

Lodewijk van den Berg You TubeOp 29 april 1985 was Lodewijk van den Berg de eerste in Nederland geboren persoon die naar de ruimte ging.Lodewijk van den Berg (Sluiskil, 24 maart 1932) is een Nederlands-Amerikaans ruimtevaarder. Zijn ouders stuurden hem naar kostscholen in Rolduc en Sittard; hij behaalde het gymnasium-B diploma. Vervolgens studeerde hij tussen 1949 en 1961 chemische technologie aan de Technische Universiteit te Delft. Hij studeerde in 1961 af en verhuisde naar de Verenigde Staten, waar hij verder studeerde aan de universiteit van Delaware.Hij specialiseerde zich in het ‘kweken’ van kristallen, en behaalde in 1974 een Ph.D. Met zijn kristallen kan gammastraling worden gedetecteerd. Dit werd beschouwd als een spionagegevoelige vinding; daarom moest hij Amerikaans staatsburger worden. Het Amerikaans staatsburgerschap werd hem in 1975 verleend.Hij vroeg NASA om kristallen te kweken bij gewichtloosheid. NASA dacht dat het gemakkelijker zou zijn om een kristallenkweker op te leiden tot ruimtevaarder dan andersom, en vroeg Van den Berg acht personen op te geven. Deze kon echter maar zeven wetenschappers bedenken, waarop NASA besloot om Van den Berg als achtste op de lijst te zetten. Hij slaagde met gemak voor de eerste test, die de wetenschappelijke achtergrond van de kandidaten testte. Vervolgens kwam hij tot zijn grote verbazing ook door de tweede test. Daarmee was hij de persoon die mee zou gaan, of de reserve. Ten slotte werd hij door NASA gekozen als de ‘prime’.Van den Berg werd op 29 april 1985 gelanceerd, aan boord van de Spaceshuttle Challenger, missie STS-51-B. Na ruim 168 uren (7 dagen) in de ruimte landde hij op 6 mei weer op aarde. Van den Berg was overigens tijdens de terugkeer door de dampkring in slaap gevallen en werd drie minuten voor de eigenlijke landing weer wakker.Van den Berg, en niet Wubbo Ockels, was de eerste in Nederland geboren ruimtevaarder (Ockels ging zes maanden later). Wel is Wubbo Ockels de eerste ruimtevaarder met de Nederlandse nationaliteit. Van den Berg was al lang voor de Challenger-vlucht plaatsvond tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd.Het actualiteitenprogramma Netwerk zond op 7 april 2004 een documentaire over Van den Berg uit, onder de titel De ‘vergeten astronaut’ .In 2005 organiseerde volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg (Zeeland) een drukbezocht symposium waarbij zowel Lodewijk van den Berg alsook astronaut André Kuipers aanwezig waren. Het was ook tijdens dit symposium dat Van den Berg duidelijkheid schiep rond de nationaliteitskwestie door te bevestigen dat hij al vanaf zijn naturalisatie tot Amerikaan niet meer beschikt over de Nederlandse nationaliteit.Van den Berg werkt anno 2007 als chief scientist bij de Constellation Technology Corporation. Hij kweekt nog elke dag kristallen, wat hij zelf beschouwt als een soort tuinieren. Ze worden onder meer gebruikt door het Internationaal Atoomenergie Agentschap.Op 28 september 2007 werd de planetoïde (11430) Lodewijkberg naar hem vernoemd. De planetoïde heeft een doorsnede van circa 3,5 km en draait tussen de planeten Mars en Jupiter, op een gemiddelde afstand van 330 miljoen km om de zon. Planetoïde (11430) Lodewijkberg doet 3,27 Aardse jaren over een volledige omloop.Op 31 mei 2013 is er in Sluiskil een beeld onthuld ter ere van wat Lodewijk van den Berg allemaal bereikt heeft.

JOHANNES PAULUS II BEZOEKT NEDERLAND

Paus Nederland 1985 You TubeOp 11 mei 1985 krijgt Nederland bezoek van Johannes Paulus II hij arriveert op Vliegveld Welschap in Eindhoven. Daar kuste hij de grond zoals gebruikelijk bij al zijn reizen. Een korte welkomstceremonie, maakte de paus gewag van de goede band, die er is tussen dit land en de Heilige Stoel en noemde hij Nederland een land dat altijd rijk is geweest aan menselijke en godsdienstige krachten. De ontvangst op de luchthaven was overigens al een voorteken voor wat er verder te gebeuren stond. In plaats van de honderdduizenden die normaal gesproken aanwezig waren, wanneer de paus een land bezocht, stonden slechts enkele duizenden toeschouwers voor het vliegveld van Eindhoven. Diezelfde dag verplaatste het gezelschap zich naar ‘s-Hertogenbosch waar de paus deelnam aan een bidtocht door de stad, voorging in de Heilige Mis in de Sint-Janskathedraal, waar hij bovendien het altaar wijdde. In ‘s-Hertogenbosch was de stemming evenmin al te best. Een half jaar tevoren had de paus daar Johannes ter Schure, tot dan toe de vicaris-generaal van de Roermondse bisschop Gijsen, tot bisschop benoemd. Zeer tot ongenoegen van de Bossche geloofsgemeenschap. Na afloop van de Mis had de paus nog een ontmoeting met vertegenwoordigers van het katholieke onderwijs. Ook in ‘s-Hertogenbosch waren de straten overigens vrijwel leeg. ’s Avonds overnachtte de paus in de nuntiatuur in Den Haag, nadat hij daar eerst een maaltijd van asperges met zeetong had gegeten.Op 12 mei bracht de paus de gehele dag door in Utrecht. In de ochtend had hij een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Nederlandse kloosterlingen. Vervolgens speelde het programma zich af in de Jaarbeurs. De bus waarin de paus zat, kon wegens een demonstratie van ongeveer 4000 deelnemers niet bij de hoofdingang van de Jaarbeurs komen en moest achterom rijden. De Mobiele Eenheid voerde charges uit. Twee agenten losten waarschuwingsschoten. De ramen van een politiejeep werden ingegooid. Er werd met stenen gegooid en ook ramen van het paushuis, dat de paus die dag zou bezoeken, werden ingegooid.In de jaarbeurs had de paus een aantal ontmoetingen: met vertegenwoordigers uit het welzijnswerk, met pastoraal werkenden en met vertegenwoordigers van Nederlandse missie-organisaties. Tijdens deze laatste ontmoeting speelde zich het meest gedenkwaardige moment van de dag af, toen Hedwig Wasser, vertegenwoordiger van de gezamenlijke missie-organisaties, in afwijking van haar tevoren goedgekeurde tekst sprak: Gaan we geloofwaardig om met de boodschap van het Evangelie, als een opgestoken vingertje gepredikt wordt in plaats van een toegestoken hand? Als geen ruimte maar uitsluiting wordt aangezegd aan ongehuwd samenwonenden, gescheidenen, gehuwde priesters, homoseksuelen én vrouwen. De paus vertrok geen spier. Hierna had de paus een ontmoeting met vertegenwoordigers van Nederlandse parochies De dag werd afgesloten met een Heilige Mis in de Irenehal van de Jaarbeurs.De derde dag van het pausbezoek speelde zich af in Den Haag. In de Houtrusthallen ging hij voor in de Heilige Mis, met vertegenwoordigers van organisaties voor zieken en gehandicapten. Hierna had de paus ontmoetingen met het corps diplomatique en met vertegenwoordigers van regering en parlement. De paus bracht ook een bezoek aan het Vredespaleis en had een ontmoeting met vertegenwoordigers van andere christelijke kerken. De paus lunchte bij koningin Beatrix op Huis ten Bosch.Op 14 mei de laatste dag van zijn bezoek ging hij naar Maastricht. Hier bezocht hij het graf van de heilige Servaas en ging hij – op het Vliegveld Beek andermaal voor in een Heilige Mis. In Amersfoort ontmoette de paus ook nog een groep jongeren. Hier was vooral opmerkelijk dat de paus uitgebreid inging op de – vaak kritische – opmerkingen die de jongeren vooraf aan de paus hadden gestuurd.Na deze ontmoeting bracht de paus ook nog een privébezoek aan kardinaal Alfrink in diens bungalow in Huis ter Heide. Ten slotte hield de paus nog een toespraak tot de Nederlandse bisschoppen waarin hij herinnerde aan de Bijzondere Synode van de Nederlandse bisschoppen in 1980. Tijdens de afscheidsceremonie repte de paus met geen woord over de schaduwkanten van het bezoek. Hij zei slechts: Ik heb veel bewondering gevoeld voor zijn (Nederlands) orde en schoonheid, welvaart en gastvrijheid, voor de robuuste gezondheid, de werklust en de godsdienstzin van zijn bevolking. Mijn hart is vol dankbaarheid en vreugde. De paus reisde door naar Luxemburg, waar hem een hartelijker ontvangst wachtte. Kardinaal Simonis was blij dat het bezoek voorbij was: Er is nooit een dag geweest dat ik zo’n geweldige zucht van verlichting heb geslaakt als toen we in het vliegtuig naar Luxemburg zaten. Dit was het eerste bezoek aan Nederland van de Paus sinds de elfde eeuw. In het satirisch televisieprogramma Pisa werd de paus al voor zijn aankomst door Henk Spaan en Harry Vermeegen gepersifleerd als Popie Jopie. Later verklaarde pater van Munster (vice voorzitter van de stichting Pausbezoek) dat het bezoek nooit had mogen plaatsvinden.Het bezoek kwam slechts tot stand omdat de paus al had toegezegd naar België en Luxemburg te gaan en toen kon Nederland niet achterblijven. aan het bezoek waren er in Amsterdam posters opgehangen door de kraakbeweging, waarop de paus stond afgebeeld met een hakenkruis op zijn arm en een schietschijf op zijn hoofd. De posters beloofden een beloning van ƒ 15.000,- voor degene die de paus zou vermoorden. Toen aartsbisschop Simonis de paus waarschuwde dat er dergelijke posters waren opgehangen in Amsterdam, zei deze, verwijzend naar het bedrag dat op zijn hoofd was gezet: non è molto (dat is ook niet veel).

STEREO BIJ TV-BEELDEN

1985 Nos Eerste Stero Uitzending Tv You TubeOp 12 juni 1985 begon de NOS met het uitzenden van een reeks tvprogramma’s, die voorzien waren van stereo-geluid. De eerste stereo-uitzending van de NOS was een rechtstreekse reportage vanuit theater Carré in Amsterdam ter gelegenheid van het Holland Festival. Het betrof hier een reportage van de opera’Naima’.Er waren in 1985 naar schatting ongeveer 200.000 tv-toestellen in de Nederlandse huiskamers, die met een stereo-geluidskanaal waren uitgerust. TV-kijkers zonder “stereo” konden de eerste uitzending ook in stereo volgen, want het geluid kan tegelijkertijd via Hilversum 4 worden ontvangen. Later in de zomer zouden nog drie grote operaprodukties stereofonisch worden uitgezonden. Het lag in de bedoeling van de Nederlandse televisie om de stereofonie bij tv-uitzendingen te beperken tot muziek en dramaprodukties.

KAPING TWA VLUCHT 847

Kaping TWA Vlucht 847 You TubeOp vrijdag 14 juni 1985 vond de kaping van vlucht 847 plaats. Aan boord waren 153 mensen. Het vliegtuig,met de passagiers en de bemanningsleden aan boord, werd aan de grond gehouden door leden van Hezbollah. Eén passagier, een duiker van de US Navy, werd gedood door een kogel in de rechterslaap, en zijn lichaam werd uit het vliegtuig op het tarmac gedumpt. Zeven Amerikaanse passagiers met kennelijk joods klinkende namen werden van het vliegtuig gehaald en in Beiroet gevangen gehouden door Hezbollah. Negenendertig Amerikanen werden drie weken lang gegijzeld. Onder de gijzelaars bevond zich ook de Griekse zanger zanger Demis Roussos hij werd met 7 andere Grieken na onderhandeling door de Griekse regering na vijf dagen van gijzeling vrijgelaten. De gijzelnemers eisten de vrijlating van 776 in Israël gevangen gehouden sjiieten. Op 30 juni 1985 werden de Amerikaanse gijzelaars uiteindelijk vrijgelaten. De gijzelnemers ontsnapten. Ze werden bij verstek in de VS aangeklaagd voor hun rol in de kaping. Een van de drie was Mughniyeh, voormalig hoofd veiligheid van Hezbollah. Er werden twee films gemaakt naar aanleiding van deze gebeurtenis The Taking of Flight 847: The Uli Derickson Story die het verhaal vertelt van de stewardess Uli Derickson (Lindsay Wagner) en de film the Delta Force met Chuck Norris die losjes gebaseerd was op de kaping van het vliegtuig.

MILJOENSTE DIPLOMA SCHOOLATLETIEK

miljoenste-schoolatletiekdiploma-you-tubeOp 24 juni 1985 werd door Staatssecretaris Joop van der Reijden, in de atletiekaccommodatie in het sportpark De Blauwe Berg in Hoorn het miljoenste schoolatletiekdiploma uitgereikt aan Patrik Zinger uit klas 6 van de Jules Verneschool uit Hoorn. De opzet van zo´n diploma is de Nederlandse schooljeugd kennis te laten maken met de atletieksport. Om in het bezit te komen van het diploma moeten de jonge atleten acht onderdelen afwerken. Groot Balwerpen, Kleinbal werpen, Hindernis baan nemen, 60 meter hardlopen, Verspringen, Hoogspringen, Hoepel gooien, Kogel Stoten en 600 meter hardlopen.In 1979 kwam de commissie Jeugd Atletiek Nederland Scholieren (JANS) voor het eerst met het diploma op de markt. In 1984 jaar werden er maar liefst 150.000 diploma’s uitgereikt.

AANSLAG RAINBOW WARRIOR

Aanslag Rainbow Warrior You TubeOp 10 juli 1985 wordt de Rainbow Warrior, het vlaggenschip van de milieu-organisatie Greenpeace, door een aanslag van de Franse geheime dienst tot zinken gebracht. Het schip ligt in de haven van Auckland in Nieuw Zeeland om te protesteren tegen de Franse kernproeven op Mururoa. De ontploffingen slaan een groot gat in de romp, waardoor de Rainbow Warrior snel zinkt. Op één na kunnen de opvarenden veilig aan land komen. Degene die vermoord wordt is de fotograaf Fernando Pereira. De geheim agenten Prieur en Mafart worden gearresteerd en tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Als ze uiteindelijk in Frankrijk hun straf mogen uitzitten worden ze na een kort huisarrest vrijgelaten. In juli 2005 wordt bekend dat de Franse president François Mitterrand zelf toestemming heeft gegeven voor de aanval, die hij in het openbaar sterk veroordeelde. The Death of the Rainbow Warrior 

ANTIVRIES IN OOSTENRIJKSE WIJNEN

Antivrieswijn You TubeOp 10 juli 1985  begon de Aldimarkt met het verwijderen van de Oostenrijkse wijn (Kreuzritter, St. Georgener Auslese 1983) uit alle Nederlandse filialen. En de Aldi besloot om geen Oostenrijkse wijn meer te verkopen. Dit schandaal stond beter bekend als het antivries” schandaal. Een aantal wijnboeren en handelaren had ethyleenglycol toegevoegd aan hun inferieure wijn om deze wat stevigheid te geven, waardoor hij beter zou verkopen. De Oostenrijkers vreesden zelfs dat door dit schandaal de hele export naar Duitsland (driekwart van de totale próduktie) zou wegvallen. In ‘s-Gravenzande had zelfs een huisarts de politie ingeschakeld omdat één van zijn patiënten onwel was geworden na het drinken van Oostenrijkse wijn. De Rotterdamse Keuringsdienst zei dat de besmette wijn alleen riskant was indien het dagelijks in grote hoeveelheden werd gedronken. De miljoenen liters die in Oostenrijk in beslag werd genomen,werd in de winter ingezet als super-ontdooier. De glycolwijn, bleek namelijk een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor strooizout, dat de diensten openbare werken in Oostenrijk jaarlijks met circa 42.500 ton ter beschikking moeten stellen voor de vorstbestrijding. Als gevolg van dit schandaal kwam er een strenge wijnwet en waren de meeste wijnboeren er van doordrongen dat focus op kwaliteit de enige mogelijkheid was om weer serieus genomen te worden in de wijnwereld.

NOODWEER IN LIMBURG

Noodweer Limburg 14 juli 1985 You TubeOp 14 juli 1985 liet noodweer van ongekende omvang in Zuid-Limburg een spoor van vernieling achter. Er was op sommige plaatsen totale duisternis, windkracht 9, en slagregens met hagel. Op het vliegveld van Maastricht viel 15 mm in twintig minuten, aanhoudende bliksemschichten vormden het onheilspellende decor van een ramp die zich binnen een kwartier voltrok. Het noodweer kostte aan één man het leven. Deze man (in Brunssum) schrok dusdanig van een windhoos dat hij aan een hartaanval overleed. In Oirsbeek bij Heerlen kwam een bromfietser onder een vallende boom terecht en liep een beenfractuur op. De feesttent op het terrein van de Openbare Golfbaan in Brunssum werd door een windstoot de lucht in geblazen en sloeg direct daarna tegen de grond. Op dat moment waren tachtig bezoekers aanwezig. Chaos en paniek alom. De tent werd met messen opgesneden en de mensen bevrijd. Er vielen acht lichtgewonden. De schade bleef beperkt tot kneuzingen en blauwe plekken. De rijkspolitie van Valkenburg meldde drie gewonden op een camping in Bemelen, waar een caravan door krachtige windstoten meters werd verplaatst. Deze campinggasten werden niet levensgevaarlijk gewond.In het Maasdorp Borgharen kregen de rukwinden greep op de daken van twee huizen, die daardoor in één klap onbewoonbaar werden. De bewoners moesten in allerijl elders worden ondergebracht. Daartoe behoorde een 85-jarige, die juist haar slaapkamer had verlaten toen neervallende brokstukken van het dak het vertrek in een ruïne veranderden. Bij het herstelinstituut Dr. Poelsoord in Maastricht aan de Meerssenerweg waren duizenden vissen indirect het slachtoffer geworden van de storm. Daar werden alle vissen in de beek De Kanjel levenloos aangetroffen. Men dacht dat de Kanjel vervuild was geraakt door het toestromende water vanaf de akkergronden in de omgeving, die kort voor het noodweer met landbouwgif was bewerkt. De telefoonverbinding met Eijsden was enige tijd onderbroken geweest en in een groot gedeelte van Voerendaal viel geruime tijd de stroom uit door een blikseminslag in een hoogspanningskabel. Ook het treinverkeer van en naar Maastricht werd ontregeld, en moest geruime tijd worden stilgelegd, omdat overal bomen, stukken van daken en dergelijke op de rails lagen. Er waaiden enkele elektriciteitsmasten om langs de lijn Maastricht-Schin op Geul, waardoor op dat traject geen verkeer mogelijk was, en de verbinding tussen Wijlre en Schin op Geul was geblokkeerd. In het noorden van het land werden slechts enkele plaatsen geteisterd door het noodweer. In Nieuwe Pekela vloog door de zware rukwinden een caravan 15 meter de lucht in. En in Oude Pekela waaide er een dak af van een fietscrossclub gebouw af. België ontkwam ook niet aan de zware onweersbuien. In de streek van de Neder- Samber gingen deze gepaard met zware hagelval. Er waren veel overstromingen, elektriciteitspalen waren afgeknapt en in Auvelais werd een auto door een grote watergolf tegen de vangrail geperst.Daarbij raakten drie mensen gewond. Door een wervelstorm in het dorpje Leuze, werden er bomen ontworteld en daken van de huizen gerukt. Brandweer, politie en afdelingen van het Rode Kruis verleenden daar hulp. De schade in Limburg door het noodweer liep in de miljoenen.

WRAK TITANIC ONTDEKT

Titanic You TubeOp 1 september 1985 werd het wrak van de Titanic gevonden. In de zomer van 1985 was Robert Ballard aan boord van het Franse onderzoeksschip Le Suroit die gebruik maakte van een side scan sonar om het wrak van de Titanic te vinden. Toen het Franse schip werd teruggeroepen, stapte Ballard over naar een schip van de Woods Hole Oceanographic Institution: de Knorr. Niet voor iedereen was bekend dat deze reis werd gefinancierd door de Amerikaanse marine. De geheime missie was het zoeken naar het wrak van de USS Scorpion, een atoomonderzeeër die vlakbij was gezonken. Naderhand was Ballard vrij om de Titanic te zoeken. De Knorr arriveerde op 22 augustus 1985 op locatie en liet de Argo te water. De Argo was een ROV geschikt voor diep water. Het plan van Ballard was de Argo heen en weer te “vegen” boven de zeebodem, niet op zoek naar een schip, maar naar resten. Veel Titanic-experts hadden lang gedacht dat terwijl het schip zonk, er veel resten naar beneden zouden komen.In de vroege ochtend van 1 september 1985 werden veranderingen opgemerkt aan de zeebodem. Aanvankelijk zagen ze gaten, alsof het kraters waren van inslagen. Uiteindelijk zagen ze een ketel en later de romp zelf. Het team van Ballard inspecteerde de buitenkant van het schip en nam waar dat de Titanic in tweeën was gebroken en dat de achtersteven er slechter aan toe was dan de rest van het schip. Ze hadden niet veel tijd het wrak te onderzoeken, aangezien de Knorr voor andere expedities gepland stond, maar zijn faam was nu verzekerd. Aanvankelijk wilde Ballard de exacte locatie geheimhouden, om te voorkomen dat van het schip geroofd zou worden, aangezien hij het als een graf beschouwde. Op 12 juli 1986 keerde Ballard terug om de eerste uitgebreide studie van het schip te maken. Deze keer had Ballard de Alvin bij zich, een kleine onderzeeboot die zeer diep kon duiken met een kleine bemanning. De Alvin had Jason Junior bij zich, een ROV die door kleine openingen paste om zo binnen in het schip te kunnen kijken. De eerste duik (die ruim twee uur nodig had beneden te komen) had last van technische problemen, maar de daaropvolgende duiken waren succesvol. Hierbij konden gedetailleerde foto’s worden genomen.Drie grote scheepsdelen (boeg, een middenstuk van ongeveer 20 meter en het achterste gedeelte) liggen op de zeebodem, omgeven met andere scheepsresten. Tussen de boeg en het achterste gedeelte liggen over een lengte van 600 meter nog meer resten. De boeg is, met uitzondering van de brug, relatief goed gespaard gebleven. Het achterschip daarentegen is door het snelle zinken geïmplodeerd en bij het neerkomen op de zeebodem zwaar beschadigd. De imposante kroonluchters in de grote zalen van de eerste klas zijn nagenoeg intact, net als borden, spiegels en houten panelen aan de muren.Voor de rechtbank wordt tot op heden gestreden voor de rechten op de wrakstukken. Een van de delen van de Titanic is tentoongesteld in het scheepvaartmuseum in Greenwich, Engeland, andere stukken worden in Frankrijk bewaard. In totaal zijn 5500 objecten van de Titanic geborgen. Sinds april 2012 valt het wrak onder de UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. De lidstaten van deze conventie zijn er nu aan gebonden het wrak te beschermen tegen vernieling en plundering, en de resterende stoffelijke overschotten met waardigheid te behandelen.Een onbekend aantal onderzoekers is naar het schip afgereisd om een bodemkaart van de restanten te maken. Er zijn ruim 13.000 foto’s gemaakt om de omgeving driedimensionaal vorm te geven.

MONOPOLY BESTAAT 50 JAAR

Monopoly 50 jaar You TubeOp 16 oktober 1985 begon het Nederlandse Kampioenschap Monopoly, deze data viel samen met de Speelgoedbeurs van de RAI te Amsterdam. De 15-jarige Laurens S werd uiteindelijk Nationaal kampioen. Laurens verdiende met zijn overwinning een bedrag van 2500 echte guldens. Ook deden duikers van de onderwatersportvereniging vereniging Hippocampus een gooi naar het wereldrecord Monopoly spelen onder water, wat met negen uur en 22 minuten op naam van Amerika stond. Zij speelden met geplastificeerd geld. De hierbij gebruikte hotels huisjes waren van tin.Echter kwam het viertal na drie uur boven, het wereldrecord bleek door het koude water niet te verbeteren, wel werd een Nederlands record gevestigd. Het was dit keer een bijzonder Kampioenschap omdat in het jaar 1985, het meest kapitalistische spel ter wereld een halve eeuw bestond. Negentig miljoen exemplaren in vijftig jaar gingen er over de toonbank. Chinezen, Russen en Cubanen en bleven ervan verstoken. Werd je daar betrapt,op het spelen van Monopoly dan ging je zonder pardon „Direct naar de gevangenis, en daar hielpt de kaart „Verlaat de gevangenis zonder betalen” niets aan. Het was in het jaar 1933 dat de werkloze Amerikaanse ingenieur Charles Raddow het spel uit vond. Toen hij met zijn spel bij de speelgoedfabrikant Parker Brothers kwam, zag men er weinig in. Na enige aarzeling werd het bekeken en teruggestuurd. Bijgevoegd was een briefje: „Onbruikbaar, er zitten 52 fouten in”.Verder vonden zij, dat het spel een aantal zorgvuldig gehanteerde principes geweld aan deed. Zij vonden dat het te lang duurde, dat de spelregels te ingewikkeld waren en dat er geen eindpunt was waar een van de deelnemers als winnaar uit de bus kon komen. Darrow versaagde niet en met de hulp van een bevriende drukker werd een bepaalde hoeveelheid spellen gemaakt, die in Philadelphia met succes werden verkocht. Daardoor kwamen vertegenwoordigers van de Parkers steeds vaker bij hun baas met de opmerking: „Er wordt voortdurend gevraagd om een spel Monopoly. Is dat niks voor ons?” De heren zagen hun fout in, zochten contact met Darrow, verbeterden het spel en hebben daar nooit spijt van gehad.

FATALE NALATIGHEID OPERATIE 

Fatale Nalatigheid Operatie 16 november 1985 You TubeOp 16 november 1985 overleed een 55-jarige Eindhovenaar. Op 4 november 1985 ondervond hij een maagoperatie in het Catharina Ziekenhuis. En pas op 13 november 1985 werd op een röntgenfoto werd vastgesteld, dat er twee vaatklemmen in de buikholte waren achtergebleven. Een heroperatie op 13 november 1985 kwam te laat en mocht niet meer baten. Het incident is door het Catharina Ziekenhuis zelf direct aan de autoriteiten gemeld. Of er een strafrechtelijk onderzoek wegens dood door schuld zal worden gevorderd tegen de bij de operatie betrokken chirurg, de onder zijn verantwoordelijkheid opererende chirurg in opleiding en de operatiezuster is nog niet beslist. Alle betrokkenen zijn in het door de Eindhovense politie inmiddels afgeronde onderzoek gehoord. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigde het incident en lichtte nog toe, dat de betreurde fout mede kan zijn veroorzaakt door de vrij lange duur van de operatie, die twee keer werd onderbroken in afwachting van een laboratoriumuitslag.

PUBLICATIE GEHEIME STUKKEN

Publicatie Bluf Geheime Stukken You TubeOp 15 december 1985 werd bij een inbraak geheime dossiers van het observatieteam uit Amsterdam- Zuid gestolen, door de actiegroep ‘Stille(n) nacht, heilige vracht’. Het krakersweekblad Bluf citeerde en publiceerde dat op 19 december 1985. In Bluf! stelt de actiegroep vast dat de observatieteams zich voor 90 procent bezighouden met criminelen, maar daarnaast met het in de gaten houden van linkse actievoerders. Onder meer worden daartoe vuilniszakken meegenomen. Over een actie jegens Radio Stad Amsterdam wordt een buitgemaakt rapportje afgedrukt met de tekst: „Medewerker van Stad verlaat het pand. Na overleg in de brievenbus gekeken. Enkele brieven veilig gesteld ter copiëring en dergelijke. Zeven uur posten gestaakt.” Bij de meegenomen brieven zou ook een sollicitatie bij Stad zijn. Omdat het kantoor van het observatieteam op militair terrein stond, was het onderzoek in handen van de Koninklijke Marechaussee. Die na de inbraak constateerde dat behalve dossiers ook gegevens over de organisatie en werkwijze, een kopieërapparaat, een schrijfmachine en vijf- tot zeshonderd slaapzakken uit’ een magazijn waren verdwenen.

GIJZELING RECHTBANK NANTES

1985 Gijzeling Rechtbank Nantes You TubeOp 19 december 1985 gingen twee mannen al schietend een rechtbank naar binnen in de Franse stad Nantes. Ze namen dertig mensen in gijzeling, onder wie rechters. De gijzeling begon kort na de aanvang van een proces tegen vier criminelen die verdacht worden van roofovervallen en het aanbieden van valse cheques. Een man, geïdentificeerd als de Marokkaan Abdel Karim Khalki, drong met een pistool en handgranaat de rechtszaal binnen en dwong vijf parketwachten hun wapens af te geven.De leiding van de gijzeling werd vervolgens overgenomen door een van de verdachte Geórges Courtois die terecht stond. Er werden enkele schoten afgevuurd, maar daarbij vielen geen slachtoffers.De gijzeling werd wereldnieuws doordat Courtois, tot vijfmaal toe cameramannen van het derde televisienet gedwongen had opnamen te maken, van zijn verwarde betoog en van de verbijsterde gezichten van de gijzelaars. Het dramatische hoogtepunt kwam, toen Courtois op het bordes van het gerechtsgebouw verscheen terwijl hij zich had vastgeketend aan de president van het hof, daarbij wild schietend over de hoofden van het samengestroomde publiek en van de journalisten heen. Ook deze bizarre beelden werden via de televisie over de hele wereld uitgezonden. Tegen vier uur verlieten de drie gangsters de rechtbank met vier overgebleven gijzelaars, allen rechters, ze gingen in een autokolonne de stad in  richting  het vliegveld. De eis van Courtois luidde, dat hij gebruik zou mogen maken van het regeringstoestel waarmee de geduchte commissaris Broussard naar Nantes was gekomen om de kidnappers ertoe te brengen zich over te geven. Die eis werd niet ingewilligd, waarna de gangsters zich overgaven.De laatste woorden van Courtois, voordat hij op zijn beurt geboeid werd afgevoerd, waren aan het adres van de omringende journalisten gericht, die hij omschreef als „haaien waarvoor ik geen geringe minachting heb”.

BABYVOEDSEL UIT DE HANDEL GENOMEN

Farley's Babymilk 1985Op 21 december 1985 werd bekend gemaakt dat op last van de Britse producent Farley Health Products, in ruim 40 landen een aantal soorten babyvoedsel uit de verkoop werd gehaald. Dit gebeurde nadat 41 baby’s, die waren gevoed het voedsel hadden gegeten, buikloop kregen. Het ging om produkten van Farley Health Products, een van de grootste. fabrikanten van babyvoedsel in Groot-Brittannië. Laboratoriumonderzoek wees uit dat de baby’s, van wie de meesten nog geen 12 maanden oud waren, diarree hadden opgelopen als gevolg van een salmonella-vergiftiging. Het Britse ministerie van Gezondheid heeft ouders aangeraden hun kinderen geen Farley-produkten meer te geven. De verkoop in Groot-Brittannië daarvan is stopgezet en de produkten zijn uit de handel genomen.

OLIE EXPLOSIE NAPELS

1985 Olie Explosie Napels You TubeOp 21 december 1985 vond er een explosie plaats bij een olie-opslagplaats in Napels. Bij de brand, als gevolg van de explosie kwamen vier mensen om het leven en er vielen 169 gewonden. Brandweerkorpsen uit Napels en omgeving hadden de gehele nacht doorgewerkt om te voorkomen dat de brand in 27 olietanks van de staatsoliemaatschappij AGIP zich verder zou kunnen uitbreiden. Meer dan 2.000 mensen werden in allerijl geëvacueerd en de nabijgelegen wegen werden voor ieder verkeer afgesloten. De autoriteiten zeiden dat de meeste evacuees en daklozen konden worden ondergebracht bij familie of in hotels. Een Italiaanse woordvoerder verklaarde dat het onderzoek naar de oorzaak van de brand niet kon beginnen voor de brand volledig is geblust. Dat kon nog enkele dagen duren. Volgens de lokale autoriteiten werd sabotage uitgesloten. De explosie vond plaats toen een tankschip 10.000 ton olie loste. Een werknemer van AGIP verklaarde dat hij kort voor de explosie een ongewoon sterke benzinelucht heeft geroken. Twee van de slachtoffers werden geïdentificeerd als een 84-jarige man en zijn 50- jarige dochter. Zij kwamen om het leven toen hun huis door de explosie instortte. De twee andere slachtoffers waren werknemers van de oliemaatschappij, die op het moment dat de brand uitbrak op het terrein werkten. Bij de 169 gewonden waren een aantal passagiers van een trein die op het moment van de explosie de olie-opslagplaats passeerde.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s