Nieuws 1984

BESMETTE GARNALEN

Besmette garnalen You TubeOp 13 januari 1984 blijkt dat een groot aantal mensen vooral uit Amsterdam en Utrecht bij bejaardencentrum Tolsteeg besmet is met dysenterie, na het eten van garnalen uit Zuidoost-Azië. In totaal overlijden veertien mensen aan de gevolgen van de besmetting, een groot aantal andéren werd er ziek door. In alle gevallen had men dezelfde soort garnalen gegeten, afkomstig van zestien vishandelaren, die de garnalen hadden betrokken van het Volendamse bedrijf Crevettes. Uit voorzorg werd bij deze firma een partij garnalen, in beslag genomen op verdenking van besmetting met de Shigella-bacterië. Bij het onderzoek naar de garnalen bij Crevettes werd de gevaarlijke bacterie niet aangetroffen in de in beslag genomen partij: Volgens justitie waren er echter toch voldoende aanwijzingen dat de besmette garnalen van dit bedrijf afkomstig waren. Er waren volgens het Openbaar Ministerie niet genoeg aanwijzingen voor schuld van de firma aan de verspreiding van de besmette partij. Daarom besloot de rechtbank dat het inkoopbedrag van de garnalen aan De Crevettes moest worden terugbetaald. Besmette Garnalen Pdf

DE SIBERISCHE EXPRESS KOUDEGOLF

Siberian Express 1984 Koudegolf You TubeOp 20 januari 1984 zorgde de Siberische Express koudegolf voor extreem koude records in zo’n 24 steden in Amerika. Er viel sneeuw in Florida, en het was nog nooit zo koud geweest in delen van West Virginia. De invasie van koude lucht, genaamd de Siberian Express kwam uit Siberië langs de pool regio’s en het westen van Canada, duwde temperaturen onder nul van de Rockies naar New England en als ver als het zuiden van Nashville. Het was 40 graden onder nul in Minong Wisconsin, terwijl het door de harde wind soms aanvoelde als 60 graden onder nul. Als je een mooie warme vakantie wou, moest je naar Alaska gaan daar was het 11 graden boven het vriespunt. In 23 provincies van West-Virginia werden de scholen gesloten. In International Falls Minnesota was het 38 graden onder nul, Williston North Dakota (-34) , Randolph Utah (-34), Alamosa Colorado (-32) , West Yellowstone Montana (-32) , Fargo North Dakota (-31), en Hibbing Minnesota (-31).

PALEIS IN BEIROET GEBOMBARDEERD

Presidentieel Paleis Beiroet You TubeOp 21 januari 1984 werd het presidentieel paleis in Beiroet gebombardeerd. President Amin Gemayel bevond zich in het paleis. De nieuwe beschietingen en het onverzoenlijke commentaar van Druzenleider Jumblatt gaven er een beeld van hoe zeer het in Libanon gedurende de afgelopen drie weken de situatie was verslechterd. In december 1983 en begin januari was er nog hoop dat men een nieuw bestand in de vorm van een zogenaamd veiligheidsakkoord’ zou kunnen bereiken, waardoor een hervatting van de Libanese nationale verzoeningsconferentie, die in november verdaagd werd, mogelijk zou worden gemaakt. De verslechterde veiligheidssituatie heeft ook geleid tot geruchten, over nieuwe zelfmoordacties-tegen de multinationale troepenmacht in Beiroet, met name tegen de Amerikanen.  Vanaf 23 januari 1984 was het voor buitenlandse correspondenten niet meer mogelijk Amerikaanse mariniers te bezoeken. Italië verminderde zijn troepenmacht in Libanon met 600 man. Er kan geen sprake meer zijn van een beëindiging van de strijd want de positie van de Druzen en hun bondgenoten is nu een algehele oppositie tegen de huidige regering. Zolang een daadwerkelijke en aanvaardbare politieke regeling van de crisis in Libanon niet is gevonden, zullen de gevechten niet meer stoppen dat zei de Libanese Druzenleider Walid Jumblatt tegen de The Jordan Times. Hij waarschuwde dat hij in Libanon de strijd zou volhouden totdat de regering van president Amin Gemayel zou aftreden. Tijdens hevige artilleriebeschietingen in en om Beiroet kwamen zeker vijftien mensen om het leven gekomen en raakten meer dan 50 gewond.

SCHAT VAN REKKEM GEVEILD

De Schat van Rekkem You TubeOp 30 januari 1984 werd op een openbare veiling in Hotel du Damler in Kortrijk de schat van Rekkem geveild. De geconfisceerde collectie juwelen, sieraden en penningen werd geschat op vijftig miljoen francs, ofwel 3 miljoen gulden.  Op de totale inkomsten vorderen de Brusselse boekhouders drieën-, dertig procent BTW, drieëndertig procent boete wegens smokkelarij en nog eens ongeveer twintig procent „bijkomende kosten”. „Voor jullie Nederlanders zal maar weinig overschieten, ga daar maar vast vanuit,” aldus een ingewijde in de Belgische manier van rekenen. „Ik heb begrepen, dat uw regering hierover reeds fiks ruzie heeft gevoerd met die van ons. ,U heeft dat gevecht om de franken verloren. Het zijn wij die de schat hebben gevonden. Dat hij niet in Spanje heeft kunnen aankomen is ons geluk en heel spijtig voor u”, klinkt het met een beminnelijk’ glimlachje. Het verhaal begon toen de Amsterdamse horeca-ondernemer Antoon H. een belastingschuld van een paar miljoen gulden had, hij bedacht toen een plan om de fiscus voorgoed van het lijf te schudden. Hij stak zijn hele kapitaal in juwelen, sieraden en kostbare munten, om zich te zijner tijd met deze appeltjes voor de dorst te kunnen terugtrekken op zijn buitenverblijf in het Spaanse Malaga. Op 27 oktober 1980 nam de miljonair daadwerkelijk afscheid van Nederland. Met zijn in koffers en diplomatentassen verborgen collectie zette hij op die dag koers naar het zonnige zuiden. De zegetocht van Antoon H duurde echter nauwelijks langer dan enkele uren. Ter hoogte van het Westvlaamse Rekkem, vlakbij de Franse grens, voelde de smokkelaar zich plots niet goed worden en hij parkeerde zijn wagen bij een pompstation. Daar vond de Belgische douane hem korte tijd later dood achter het stuur. De man bleek te zijn overleden aan een hartaanval. Hij werd 53 jaar. Antoon H. zaliger bracht een groot offer voor wat letterlijk een gouden greep naar een probleemloos renteniers bestaan had moeten worden. Het zij hem tot troost, dat hij blijft voortleven in de gedachten van de vele vrouwen, die eerdaags met een hanger of broche uit zijn verzameling op de boezem paraderen. Zijn zonden mogen hem tevens zijn kwijtgescholden, nu de opbrengst van zijn nalatenschap zal terugvloeien naar de rechtmatige eigenaresse, de schatkist; ook al is deze in dit geval van Belgische makelij. Het ministerie van justitie In Brussel kan namelijk wettelijk aanspraak maken op de illegaal In het land gekomen eigendommen van Antoon H, aangezien deze er destijds natuurlijk niet over peinsde om zijn spaarpotje bij de grens aan te geven. Op alle bagage die de Amsterdammer zodoende onbeheerd langs de snelweg achterliet, is beslag gelegd door de procureur des konings in Kortrijk. Tot groot verdriet van onze,eigen fiscale Inlichtingen en opsporingsdienst, uiteraard. Want de Nederlandse Staat wordt hoogstwaarschijnlijk héél karig bedeeld in de erfenis, die in diamantairskringen in Antwerpen al is omschreven als de “Schat van Rekkem”. Op de eerste kijkdagen die in het Antwerpse handelshuis Leys NV gehouden zijn, vergaapten meer dan vijfduizend nieuwsgierigen zich aan de Schat van Rekkem. Particulieren en opkopers stonden likkebaardend voor de Ingang van de pronkkamer te wachten alvorens een bewaker hen tot het heiligdom toeliet. De tentoonstelling beloonde dat geduld ruimtschoots, al was het alleen maar door het beeld van de persoon Antoon H dat je eraan overhield. In al zijn poenerigheid moet hij ooit alles hebben opgekocht,. dat flonkerde en schitterde en daarbij ook nog van waarde was. En dat allemaal om slechts één reden: een enigszins betrouwbare bestemming voor zijn zwartverdiende geld. Het “levenswerk” van de vrije jongen Antoon H omvat 352 kavels. We noemen: een witgouden damesring met 41 briljanten, een 14-karaats dollar uit 1853, een hanger met opschrift ‘geloof, hoop en liefde’, manchetknopen In de vorm van maskers van 18-karaat, oorbellen met beeldenaars van een langharige koningin Wilhelmina met parelmotief, een gourmette-armband met een stuk of dertig gouden munten eraan, totaal gewicht bijna drie ons, een 18-karaats kruis met een jadecabochon, een herenring met 10 smaragden, 4 briljanten, 3 diamanten, 5 robijntjes, 1 opaal en 1 saffier, een met briljanten uitgevoerd horloge van 1 ons, een sigarettenpijpje met gouden mondstuk. Duizenden nieuwsgierigen vergaapten zich aan de miljoenen-collectie juwelen, die de Belgische douane in de auto van de Nederlander Antoon H aantrof.

PIRATERIJ IN DE VIDEOHANDEL

Piraterij Videohandel You TubeOp 31 januari 1984 kwam het Tweede Kamerlid Tripels met een voorstel aan minister Korthals Altes (Justitie) om de “bandeloze piraterij” met videobanden aan te pakken, hij vond dat de Auteurswet snel moest worden veranderd. Tripels wou verder, dat politie en justitie bij het opsporen en vervolgens van videopiraten meer hulp verlenen, omdat rechercheurs soms hardhandig een illegale videotheek worden uitgezet. De handelaars in onwettig gekopieerde filmbanden waren volgens verschillende Kamerleden “moderne struikrovers” en zelfs “pure criminelen.” De naam “piraten”, doet romantisch aan, merkte Kosto (PvdA) op, maar in werkelijkheid gaat het om pure diefstal. De VVD’er Tripels zag vele betrokkenen zwaar de dupe worden van deze praktijken: producenten,en importeurs van banden, acteurs en regisseurs die evenmin een deel van de honoraria afgedragen krijgen,en tenslotte de kijkers die voor veel geld een inferieur product aangeboden krijgen. Productiebedrijven en bonafide verhuurders dreigden door de massale diefstal helemaal ten onder te gaan. Tripels schetste daarbij de ernst van de toestand, met illegale verspreiding ging in Nederland zon 220 miljoen gulden gemoeid. En dan ging het nog alleen om de banden die in beslag waren genomen. De omzet die zich buiten alle wettelijke regels om afspeelde, was 60 tot 70 percent van het geheel. Zo luidde de schatting van de Stichting “Video Veilig”, die de onrustbarende gegevens bekend maakte. De Nederlandse filmindustrie kan in gevaar komen als hieraan niet snel iets wordt gedaan, betoogde de VVD’er. Hij wees erop dat de film “De Lift” al binnen veertien dagen na de première in de videotheken lag. De film “The Day After”, handelend over de verschrikkelijke gevolgen van een rakettenaanval werd al illegaal aangeboden, voordat ‘deze de Nederlandse markt had bereikt. “Een day before,” grapte Tripels.

BEATRIX IN HET EUROPEES PARLEMENT

beatrix-in-het-europees-parlement-youtubeOp 16 februari 1984 hield Koningin Beatrix in het Europese parlement in Straatsburg een toespraak waarin zij pleitte voor afschaffing van het vetorecht voor de nationale regeringen. Besluiten in Europa moeten naar haar mening bij meerderheid worden genomen en niet meer kunnen worden tegengehouden door één regering. Zelfs bij tegenstanders van dat idee, Britten, Denen en Grieken, viel haar toespraak in goede aarde. De Koningin pleitte verder voor versterking van het Europese parlement en zei dat het streven naar meer bevoegdheden voor dit parlement gerechtvaardigd is. Ze vroeg de parlementariërs echter ook meer te doen aan eenwording van Europa om dat met vertrouwen aan de jongere generatie te kunnen overdragen. Wij kunnen de jongeren van vandaag moeilijk gebrek aan geestdrift verwijten als wij hen niet metterdaad ervan kunnen overtuigen dat Europa ook hun belang is. Na de toespraak bood de voorzitter van het Europees parlement, P. Dankert zijn koninklijke gasten uit Nederland een lunch aan in het Chateau de Rohan.

MET MOTORBOOTJE DE WERELD ROND

Bylgia II You TubeOp 13 april 1984 slaagde Eilco Kasemier erin om als eerste met een motorboot binnen tweehonderd dagen rond de wereld te varen. Zeker een paar duizend belangstellenden juichten de avontuurlijke watersporter toe toen hij met zijn jacht Bylgia II de haven van Harlingen binnenviel. Het werd een indrukwekkend geheel, dat de 63-jarige hoofdpersoon van dit bijzondere watersportgebeuren zichtbaar ontroerde. Bij zijn onthaal in Harlingen bevonden zich enkele rondde-wereld-zeilers, te weten Kees den Hartoog en Herman Jansen. Verder waren bij de ontvangst de twee kinderen van de schipper aanwezig en diens Broer en zuster. Als eerste stapte de loco-burgemeester van Harlingen Jan de Kroon aan boord om Eilco Kasemier geluk te wensen met zijn prestatie plus zijn behouden thuiskomst. Kasemier was de eerste die met een betrekkelijk kleine motorboot de wereld was rond gevaren. Hij maakte de snelste solo overtocht met een motorboot over de Atlantische Oceaan: van Las Palmas naar Martinique, een afstand van 2690 zeemijl in zestien dagen. Ook was hij de eerste die solo met een motorboot de Stille Oceaan bedwong. Hij voer van Panama naar Menado (Indonesië), een afstand van 9672 mijl in 69 dagen. In totaal werd er een afstand van bijna 26.000 zeemijl afgelegd, oftewel ruim 48.000 kilometer. De eigenlijke „omcirkeling”, van Plymouth tot Plymouth nam 198 dagen en drieëntwintig en een half uur in beslag. Het aantal vaardagen bedroeg 152. De dieselmotor van ruim zestig paardekrachten gebruikte bijna negentienduizend liter brandstof, zo’n vijf liter per uur.

GLASGOW IJSJESOORLOG

Glasgow Ijsjesoorlog You TubeOp 16 april 1984 bereikte de Glasgow Ijsjesoorlog zijn hoogtepunt van geweld door een uitslaande brand kwam de Doyle familie om het leven . Campbell – alias ‘de Keizer van Carntyne kwam in conflict met Andrew ‘Fat Boy’ Doyle. Ze waren ijsverkopers in Glasgow die meer verkochten dan alleen maar ijsjes. Naast de alom bekende hoorntjes en Raketjes bestond het assortiment vaak ook nog uit sigaretten, wapens, gestolen goederen, wiet, heroïne en een breed scala aan andere drugs. De vrolijk gekleurde ijscotrucks hadden namelijk het voordeel dat ze enerzijds goed de aandacht van hun klanten konden trekken, maar zich anderzijds toch vrij onopgemerkt over straat konden bewegen. Politieagenten kwamen vaak niet eens op de gedachte om de onschuldige wagentjes te controleren op illegale handel, waardoor ze juist uiterst geschikt waren voor dit doeleinde. De ijscowagenhandel werd al snel zo lucratief dat ook de grotere jongens interesse begonnen te tonen in deze vorm van criminaliteit. Onder hen was onder meer Arthur Thompson, de ‘Godfather van Glasgow’, die erom bekend stond zijn vijanden te kruisigen door ze met handen en voeten vast te timmeren aan deuren en vloeren.Een ander belangrijk figuur was Tommy ‘TC’ Campbell, de zoon van een Schotse kluiskraker die was opgegroeid in een gevaarlijk milieu. Op zijn vijftiende werd ‘TC’ voor het eerst neergestoken door een rivaal en twee jaar later sloeg iemand zijn schedel in met een hamer. Campbell wist beide aanvallen echter te overleven en was in de jaren ’80 uitgegroeid tot een grote speler in de criminele ijscohandel.De achttienjarige Doyle behoorde tot de invloedrijke Marchetti clan en wou zijn territorium niet opgeven. In zijn eerste poging om angst te zaaien besloot Campbell een drive-by te organiseren op de ijscowagen, van Doyle maar Doyle liet zich niet verjagen. De tweede intimidatiepoging was op 16 aprill 1984 en bestond uit het stichten van een klein brandje in de kelder van de woning van het gezin van Doyle.Dit werd echter het toneel van een grote uitslaande brand. Het kleine vuurtje in de kelder van de Doyle’s had namelijk vat gekregen op enkele banden en chemicaliën, met als gevolg dat de brand en de rook zich oncontroleerbaar verspreidden. Het geheel liep uit op een vreselijk familiedrama, waarbij niet alleen Andrew Doyle (18) zelf, maar ook zijn vader James (53), zijn broers James jr. (23) en Tony (14), zijn oudere zus Christina (25) en zijn pasgeboren neefje Mark (18 maanden) om het leven kwamen. Thomas Campbell en zijn kompaan Joe Steele werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand.In de daaropvolgende politieverhoren zou ‘TC’ verklaard hebben: “Ik wilde alleen dat zijn ruiten ingeschoten zouden worden (…) en de brand bij Fat Boy was een intimidatiepoging die uit de hand is gelopen.” De twee mannen werden schuldig bevonden en tot levenslang veroordeeld, maar dit betekende nog niet het einde van de zaak. Na enkele jaren veranderden de criminelen namelijk hun verhaal en beweerden er ingeluisd te zijn.Joe Steele wist in 1993 te ontsnappen uit de gevangenis en besloot zichzelf vervolgens als protest tegen zijn veroordeling met secondelijm vast te maken aan de reling van Buckingham Palace. In 2004 kwam uiteindelijk naar buiten dat er inderdaad grote fouten waren gemaakt in het politieonderzoek en dus werden Campbell en Steele op vrije voeten gesteld. Het is sindsdien niet duidelijk wie nu de werkelijk verantwoordelijk was voor de dood van de Doyle’s en deze gruwelijke escalatie van de Glasgow IJsjesoorlog van de jaren ’80. Het verhaal van de film Comfort and Joy uit 1984 is grotendeels gebaseerd op de Glasgow IJsjesoorlog.

YVONNE FLETCHER VERMOORD

Yvonne Fletcher vermoord You TubeOp 17 april 1984 was er een protestmars van Libische dissidenten tegen de heerschappij van Moammar al-Qadhafi in Londen. De dissidenten waren leuzen aan het schreeuwen, en plotseling ging een raam op de begane grond open. Een kogelregen volgde en politieagente Yvonne Fletcher (25), die de betoging begeleid had, viel krimpend van pijn op de grond. Ze werd door collega’s weggesleept en haastig naar een ziekenhuis gebracht, waar zij drie uur later op de operatietafel overleed. De betogers begrepen onmiddellijk wat er aan de hand was en renden snel weg. Alleen de Engelse omstanders bleven als verdwaasd toekijken, totdat een agent hen schreeuwend wegjoeg. Het leek wel alsof het plein explodeerde. Plotseling holde iedereen als gekken in het rond. Op het lege plein bleven, behalve het lichaam van agente Fletcher, 11 gewonden achter. Zij waren allen Libiërs en kregen eerste hulp in een zijstraat. „Het had veel weg van een veldhospitaal”, Er was overal bloed”. Terwijl de chaos voortduurde en de omliggende kantoren haastig werden ontruimd, arriveerde een helikopter, die pijlsnel zwaargewapende SAS-agenten (anti-terreur brigade) naar de grond liet zakken. Zij namen verdekte posities in voor het gebouw en kregen met behulp van politieagenten met kogelvrije vesten de situatie onder controle . Onmiddellijk na de aanslag op St. James Square werd het luchtverkeer tussen Libië en Engeland onder scherpe controle gesteld. Een verkeersvliegtuig van British Caledonian, dat, opweg naar Tripoli, al boven de Middellandse Zee vloog, maakte in opdracht van Londen rechtsomkeert. De Libische ambassade was al een bron van problemen voor de Londense politie geweest sinds zij op 18 februari 1979 door radicale aanhangers van Gadaffi overgenomen werd en tot „Volksbureau” werd omgedoopt. Premier Margaret Thatcher verbrak alle diplomatieke betrekkingen met Libië na deze moord. De Britse ambassadeur vertrok uit Tripoli, en na dagen onderhandelen verlieten de Libiërs hun ambassade, waaronder hen degene die schoot. Door hun diplomatieke status moest Engeland ze echter ongestraft laten gaan, tot grote woedde van de Britten. Pas in 1991 bood Libië zijn verontschuldigingen aan voor het doodschieten in 1984 van de Britse politieagente. En Tripoli doneerde een cheque ter waarde van acht ton aan een liefdadigheidsfonds van de Britse politie. In het jaar 1999 besloot de Libische regering de familie te compenseren en Qadhafi betaalde dertig miljoen pond aan de familie.

A-TEAM BEZOEKT NEDERLAND

A-Team Nederland You TubeOp 21 april 1984 landen de acteurs van het A-Team op Schiphol. 15.000 kinderen en hun ouders staan klaar om The A-Team toe te juichen. De TROS kiest vijf plekken uit die The A-Team op Tweede Paasdag zal aandoen. Toeristische plaatsen, waar veel mensen samenkomen: Sneek, Texel, Harderwijk. De plekken die zijn uitgekozen, hoeven niets voor de enorme pr-kans te betalen. Op 23 april 1984, Tweede Paasdag, cirkelt er rond half tien in de ochtend een helikopter boven Harderwijk. Aan boord de grootste tv-sterren van dat moment: ‘Mr. T.’, Dirk Benedict en Dwight Schultz; beter bekend als de personages die ze spelen in de tv-serie The A-Team: B.A., Face en Murdock. De acteurs zijn uitgelaten, voor het eerst zien ze wat voor massa de serie op de been brengt. Ook in thuisland Amerika hebben ze zoiets nog nooit meegemaakt. In de helikopter zit ook een filmploeg van de TROS. De mannen maken een verslag van de dag die ze mede hebben georganiseerd. De Nederlanders zien vanuit de lucht wat ze met hun plan voor een feestelijke dag hebben ontketend. Hoe massaal de belangstelling is, en hoe gevaarlijk de situatie dreigt te worden. Een kruis op de grond, aangebracht als plek waar de helikopter moet landen, is nauwelijks te zien door de toegestroomde massa. Een tijdje blijft het toestel in de lucht hangen, tot de politie een andere plek heeft vrijgegeven. De TROS-medewerkers realiseren zich dan al: we moeten enorm oppassen vandaag, anders gebeuren er ernstige ongelukken. Het idee achter de dag is eerder ontstaan ten burelen van de TROS. De omroep haalt begin jaren 80 met enige regelmaat wereldsterren naar Nederland – goed voor de omroep, leuk voor de achterban. In 1983 is er één tv-act die ertoe doet: The A-Team. Vier mannen, voortvluchtige Vietnam-veteranen, die zich laten inhuren, maar altijd voor de goede zaak. De TROS zou goede sier maken als die mannen naar Nederland zouden komen. De omroep zendt op dat moment de serie al uit, met enorm succes. Maar hoe krijg je zo’n grote act naar het kleine Nederland? Daar wordt bij de omroep met regelmaat een beroemde sleutelfiguur voor gevraagd: Mr. Pieter van Vollenhoven. Zou hij de ster in kwestie (in dit geval: vier tv-acteurs) misschien een hand willen geven? Als dat zo is, kan er een brief naar Amerika met de mededeling: de koninklijke familie is fan en wil u graag ontmoeten. Directeur Cees den Daas informeert over The A-Team bij Van Vollenhoven – hij vindt het leuk, maar zegt nog geen ontmoeting toe. En zo belanden er vier verzoeken in Amerika, met daarin een verwijzing naar het Koninklijk Huis. De eerste die de brief ontvangt, is acteur George Peppard – Hannibal in de serie. ‘Peppard was altijd een beetje het mannetje,’ aldus Dirk Benedict (Face). ‘Op een dag kreeg George een uitnodiging van het Koninklijk Huis in Nederland. Hij liep er echt mee te pronken.’ Een dag later krijgen de andere drie acteurs dezelfde brief: wilt u naar Nederland komen om de koninklijke familie een hand te geven? ‘Toen wij een dag later dezelfde uitnodiging kregen, was voor George de lol eraf,’ zegt Benedict. ‘Hij is toen niet meer meegegaan naar Nederland.’  Op voorwaarde dat ze echt een royalty zouden ontmoeten,’ zegt Paul Molijn (destijds regisseur amusement voor de TROS). Dat was lang onzeker, we hadden nog geen toezegging van Van Vollenhoven. Maar inmiddels was het een absolute voorwaarde voor hen.’ De toezegging komt, Peppard zegt af, producer Stephen J. Cannell reist wel mee. Anderhalf jaar later zou Peppard tegenover journalist Henk Langerak een andere motivatie opvoeren: hij zou een burn-out hebben gehad. ‘Voor de andere jongens was het bezoek aan Nederland leuk,’ aldus Peppard tegen Langerak. ‘Die zijn nog jong en hadden nooit zoiets meegemaakt. Maar ik ben al eens eerder beroemd geweest, dus ik wist precies was er zou gaan gebeuren. En ik had rust nodig.

VOETBALVANDALEN VERNIELEN TREINEN

Voetbal vandalen vernielen trein You TubeOp 6 mei 1984 werden drie nieuwe sprinter-3- treinstellen van de NS binnen enkele minuten door een paar honderd Feyenoord-supporters volledig vernield. De schade werd geschat op minimaal 150.000 gulden. De ravage werd aangericht, nadat de met 1.200 supporters bomvolle trein uit Tilburg na een tussenstop in Rotterdam-Lombardijen onderweg was naar het eindstation Rotterdam-Centraal. Volgens de NS woordvoerder waren over de lange trein in totaal 12 man spoorwegpolitie aanwezig, die echter lang niet overal in de mudvolle trein konden komen.Ter hoogte van de Coolsingel in Rotterdam werd er aan de noodrem getrokken en brak een orgie van geweld uit, de Feyenoord-aanhangers gooiden vrijwel alle kussens naar buiten en, de TL-verlichting werd vernield, en plafonds werden volledig in elkaar te getrapt. Dat hebben ze alleen maar kunnen doen door op de bagagerekken te gaan liggen en met hun voeten de plafonds te rammen, waarna hun maten de resten naar beneden trokken, aldus de NS-woordvoerder die zei dit soort vernielingen nog niet eerder te hebben meegemaakt.

MOTORRIJDERS TEGEN KERNWAPENS

Motorrijders tegen kernwapens You TubeOp 27 mei 1984 protesteerden ongeveer tweeduizend motorrijders, getooid met stickers, vlaggen en affiche gezamenlijk tegen plaatsing van kruisraketten en de wapenwedloop in het algemeen. Zij deden dit door per motorfiets een demonstratieve tocht te houden van Etten-Leur naar Woensdrecht en terug. Bij de hoofdpoort van de vliegbasis in Woensdrecht werd over een afstand van vijftig meter massaal geclaxonneerd ter afwending van het „Grote Gevaar”. In blokken van tweehonderd motoren, steeds van enkele kilometers lengte, werd twee aan twee non-stop gereden, met een snelheid van vijftig a zestig kilometer per uur. De tachtig kilometer lange tocht voerde ook langs het vredesactiekamp. De bonte gevarieerde stoet, waarin Russische Uralmotoren en Amerikaanse Harleys, trok veel belangstelling.

VROEGERE SIGARENFABRIEK GEKRAAKT WAGENINGEN

america-wageneingen-gekraakt-you-tubeOp 4 juni 1984 werd door ongeveer 100 jongeren de voormalige sigarenfabriek „America” aan de Veerstraat gekraakt, en daarmee werd voorkomen dat slopers aan de gang konden. De krakers wouden dat de gemeente het complex geschikt zouden maken voor een woonwerkcultuurpaleis: een plek met ruimte voor woongroepen, voor kleinschalige, niet commerciële bedrijfjes, en voor optreed en oefenruimte voor muziek en theatergroepen. In de gemeente was volgens de krakers ruimtegebrek voor deze zaken, en de gemeente deed weinig tot niets om dit gebrek op te heffen. De gemeente vond het gebouw daar echter niet geschikt voor en wou het gebouw slopen zodat met hulp van subsidie, er sociale woningbouw voor in de plaats kon komen. Op 19 juni 1984 werd de ME  ingezet en met behulp van een hijskraan werd het gebouw ontruimd. Er was geen ontruimingsvonnis, maar de eigenaar, de fabriek Schimmelpenninck, beweerde dat het pand nog in gebruik was. Dit met een verwijzing naar twee oude machines die er nog stonden en die inmiddels aan een sloper verkocht waren.Voor sommige krakers vormde de ontruiming van America een keerpunt in de Wageningse krakersbeweging.

EERSTE GESLAAGDE HARTTRANSPLANTATIE

Eerste geslaagde harttransplantatie You TubeOp 23 juni 1984 vond onder leiding van een team chirurgen van de academische ziekenhuizen van Leiden en Rotterdam, de eerste geslaagde Nederlandse Harttransplantatie plaats, in het het academisch ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam.De patiënt had een ernstige aandoening aan de hartspier. Met medicijnen was hij niet te helpen, en evenmin met de in Nederland gangbare hartoperaties (vervanging van kransslagaders en hartkleppen).  De operatie, onder leiding van thoraxchirurg prof.dr. E. Bos werd in vier uur voltooid. Tot dusver werden Nederlandse patiënten die in aanmerking komen voor een ruilhart altijd in het buitenland geopereerd. In Nederland was nog altijd geen besluit genomen over de vraag waar één landelijk centrum voor harttransplantaties moet komen. Dijkzigt en AZL hebben op die beslissing niet willen wachten. De artsen waren zeer tevreden over de toestand van de 40-jarige Gouwenaar, die als eerste in Nederland een ruilhart kreeg, hij lag in een geïsoleerde kamer waar overdruk bestond om zo infecties te voorkomen. Mensen die op bezoek kwamen gingen eerst via een sluis, waar men gedesinfecteerd werd en steriele kleding kreeg. En een verpleegkundige waakte constant over de hartpatiënt. Op 19 juli 1984 mocht de patiënt het Dijkzigt ziekenhuis verlaten. Bij zijn vertrek uit het ziekenhuis deelde de patiënt mee, dat hij zich in prima conditie voelde en dat hij blij was dat hij naar huis mocht. De operatie van de patiënt , die ongeveer 100.000 gulden kostte, werd door de beide ziekenhuizen betaald.

RUSSEN TERUG OP AARDE

Svetlana Savitskaja You TubeOp 29 juli 1984 na een verblijf van twaalf dagen in de ruimte keerde het Russische , ruimtevaartuig Sojoez-T-12 terug op aarde. De drie kosmonauten, onder wie Svetlana Savitskaja die als eerste vrouw een ruimtewandeling maakte, maakten met hun schip een perfecte landing in het gebied 140 kilometer ten zuidoosten van Djezkazgan in Kazachstan. De drie bemanningsleden, Savitskaja,Vladimir Dzhanibekov en Igor Volk maakten het goed na de landing. Hun schip werd op 17 juli 1984 gelanceerd van de basis in Baikonoer. Een dag later koppelden ze het aan het permanente ruimtestation de Saljoet-7 waar ze sindsdien verbleven. De ruimtewandeling die op het vluchtprogramma stond, duurde drie uur en 35 minuten. Tijdens de ruimtewandeling werden „nieuwe universele handwerktuigen voor complexe technische operaties” beproefd. Savitskaja sneed en soldeerde met de instrumenten metalen platen en hun bekleding door verpulvering. De drie kosmonauten die sinds 9 februari 1984 het station bemanden bleven aan boord. Aangenomen werd dat het de bedoeling was dat de kosmonauten Leonid Kizim, Wladimir Solowjof en Oleg Atkof het duurrecord van een verblijf in de ruimte wouden verbeteren. Dit record was al in Russische handen en kwam uit 1982 en stond op 211 dagen.

AFSPRAKEN OVER BODEMDALING

Bodemdaling NAM 23-10-1984 You TubeOp 23 oktober 1984 werd naar buiten gebracht dat de bodem vermoedelijk 60 tot 70 centimeter zal dalen; Groningen vindt dat er nu meer financiële ruimte moet komen voor het geval de kosten extra oplopen. De provincie Groningen vindt dat er meer rek moet komen in de afspraak met de NAM over de kosten die door bodemdaling ontstaan. Groningen en de NAM hebben vorig jaar een contract getekend waarin is vastgelegd dat het olieconcern maximaal 650 miljoen gulden betaalt voor de bodemdaling, die een gevolg is van de gaswinning. De NAM is voorshands van mening dat het afgesproken bedrag ruim voldoende is om de verwachte kosten te dekken. Provincie en NAM hun standpunten uitvoerig toegelicht. Van de kant, van de bedrijven bleek dat men tot nieuwe inzichten is gekomen omdat de laatste drie jaren de bodem steeds vijf procent meer zakte dan men aanvankelijk had verondersteld. Daarop zijn in Shell-laboratoria nieuwe proeven genomen, waaruit bleek dat de zandlaag waarin het gas zich op 3000 meter diepte bevindt, veel meer indikt dan was verwacht. De sterkste daling zal zich voordoen bij Loppersum in een gebied van circa 25 vierkante kilometer waar zich ongeveer het centrum van de gasvoorraad bevindt. Het contract was gebaseerd op de verwachting dat er een daling van maximaal één meter zou optreden. Het, bedrag van 650 miljoen gulden is daar ook aangekoppeld. Groningen is van mening dat nu de nieuwe verwachtingen bekend zijn, de marge ruimer gesteld moet worden. De provincie wil niet het risico lopen dat zij te weinig geld heeft voor het opvangen van de bodemdalingskosten. De provincie Groningen heeft al een begin gemaakt met het inventariseren van de de schade als gevolg van de bodemdaling door de gaswinning. Zo heeft de provincie bepaald dat de sluis bij Gaarkeuken voor enkele miljoenen extra is aangelegd om in te spelen op de te verwachten bodemdaling. Die daling is aanzienlijk groter dan aanvankelijk was berekend, maar de NAM is er van overtuigd dat het afgesproken bedrag van 650 miljoen gulden voldoende is om alle kosten te dekken. De daling zal 60 tot 70 centimeter in het midden van’ het gaswinningsgebied, omdat de zandlaag waarin het gas zit meer indikt dan verwacht. Dat indikken is een gevolg van het feit dat de druk in de gashoudende laag met ‘circa 300 atmosfeer zal dalen in het jaar 2050. Nu al is de druk met circa 100 atmosfeer gedaald. Dat betekent dat er per vierkante centimeter in het jaar 2050 300 kilogram minder druk zal zijn, terwijl de druk van de aardlaag boven het gas gelijk blijft op 670 atmosfeer. Dat enorme.drukverschil met daarbij de grotere samendrukbaarbeid van de gasvoerende laag, de NAM spreekt over compactiecoëfficient, heeft tot gevolg dat de bodem verder daalt dan was vermoed. Pas de laatste drie jaar heeft het bedrijf aanwijzingen voor deze sterkere daling van het gaswinningsgebied. Volgens de NAM doet het bodemdalingsprobleem zich uitsluitend in Groningen voor omdat het daar gaat om een enorme hoeveelheid gas in een mooi afgesloten gebied van circa 900 vierkante kilometer. Andere, veel kleinere gasvelden zullen een bodemdaling van hooguit enkele millimeters veroorzaken meent het bedrijf. Het verschil dat nu is geconstateerd tussen oorspronkelijke berekeningen en de nieuwe verwachtingen is dus in hoofdzaak een gevolg van het extra indikken van de gashoudende laag in de ondergrond. Men neemt aan dat de nieuwe uitgangspunten die worden gehanteerd voor het opstellen van nieuwe prognoses, veel dichter de waarheid benaderen dan de aanvankelijke vermoedens waarbij geen rekening was gehouden met de precieze eigenschappen van de gashoudende laag.Volgens de oude berekeningen van de NAM zou men met ruim 200 miljoen gulden alle ellende wel betaald hebben. De grote marge nam men uitsluitend om niet voor onplezierige verrassingen te worden gesteld. De provincie wil met de NAM praten, omdat de regering de claim van Groningen heeft afgewezen dat het ministerie van Economische Zaken in laatste instantie de verantwoordelijkheid op zich zou nemen voor de restkosten van de bodemdaling. Het ministerie wilde dat niet in het verleden. Groningen kwam met die claim omdat men vindt dat het Rijk zich garant moet stellen voor een goede waterhuishouding in Groningen omdat het Rijk ook met volle teugen profiteert van het gas. De NAM meent op dit ogenblik dat er geen reden is om nu over nieuwe bedragen te gaan praten, omdat ook een daling van 70 centimeter ruimschoots betaald kan worden uit het afgesproken bedrag. Over deze zaak zullende beide partijen nog met elkaar, van gedachten wisselen en van provinciezijde is men van oordeel dat er een akkoord mogelijk is omdat de NAM zich tot dusver bijzonder open en coöperatief heeft opgesteld in de richting van de provinciale overheid. Bij de Groninger commissie die zich met de de bodemdalingskwestie bezig houdt, liggen al enkele projecten. In totaal komt het er op neer dat erdoor vijf miljoen gulden aan declaraties wordt ingediend bij de NAM, voor zaken die verband houden met het voorkomen van schade vanwege de bodemdaling.

SCHIET EN VECHTPARTIJ BIJ KAREL DE GRAAF

Schiet en Vechtpartij Bij Karel de Graaf You TubeOp 3 december 1984 was er live op tv een vechtpartij te zien tussen voor- en tegenstanders van het regime Bouterse in praatprogramma Karel. Tijdens de rechtstreekse uitzending werden er twee schoten gelost in de studio. Een kogel verdween in de muur, het andere projectiel trof de heer Tjon a Sin in het verhemelte. Het wapen werd later teruggevonden in een NOS dames toilet. Zijn “Heren, heren!” is de legendarisch geworden uitroep waarmee hij de kemphanen trachtte te bedaren. Het schietincident wordt in vierenvijftig landen uitgezonden en de presentator van een Argentijns nieuwsprogramma kondigt het onderwerp geheel in stijl van onder zijn bureau aan. De AVRO-leiding besluit met het programma door te gaan. Na vijftien seizoenen houdt het programma Karel op. In maart 1999 presenteerde Karel de laatste aflevering.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s