1988 Overleden

Gaston Eyskens

Gaston Eyskens You TubeOp 3 januari 1988 overleed de zesvoudig premier, van België, Gaston Eyskens, op 82-jarige leeftijd in zijn woning in Leuven. Hij was tussen 1949 en 1973 ruim acht jaar premier van zes verschillende regeringen. Eyskens was in de jaren zestig premier tijdens de moeilijke periode van de onafhankelijkheidsstrijd in Congo, het huidige Zaire. Hij leidde ook de. regering die in 1970 de aanzet gaf tot de grondwetsherziening die autonomie gaf aan Vlaanderen en Wallonië. In 1972 kwam de laatste regering-Eyskens ten val over de kwestie-Voeren  die in oktober 1987 ook voor de regering-Martens een voortijdig einde betekende.

Leo de Block

Leo de Block You TubeOp 4 januari 1988 overleed in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag op 84-jarige leeftijd mr. L de Block. Hij was van 1967 tot 1970 minister van Economische Zaken in het kabinet-De Jong. De oud-minister was geruime tijd ongeneeslijk ziek, zo heeft zijn weduwe meegedeeld. Mr. De Block begon zijn ambtelijke loopbaan bij het ministerie van Financiën, waar hij ruim tien jaren werkte, onder andere als plaatsvervangend thesauriërgeneraal. Van 1963 tot 1967 was De Block staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in de kabinetten Marijnen, Cals en Zijlstra. Hij was belast met de totstandkoming van de EEG.

Trevor Howard

Trevor Howard You TubeOp 7 januari 1988 overleed de Britse filmacteur Trevor Howard na een kortstondige ziekte op 71 jarige leeftijd.De vader van Trevor Howard was een Engelsman, zijn moeder een Canadese met Schotse voorouders. Kort na de geboorte van Howard emigreerden zijn ouders naar Colombo in Ceylon. Toen Howard acht jaar was, keerde hij met hen terug naar Engeland. Hij ging er eerst op school in Clifton College en bezocht daarna de koninklijke toneelacademie in Londen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij als parachutist in Noorwegen en Italië. Na de oorlog trouwde hij met actrice Helen Cherry. In 1934 debuteerde hij op het witte doek. Zijn doorbraak als filmacteur kwam er in 1945 met het melodrama Brief Encounter. In zijn beginperiode speelde Howard hoofdzakelijk romantische rollen, in zijn latere carrière vooral heldenrollen. Hij acteerde uiteindelijk in meer dan zestig films en geldt als een van de belangrijkste Britse acteurs van zijn generatie.

Sean MacBride

Sean MacBride You TubeOp 15 januari 1988 overleed op 83 jarige leeftijd in Dublin, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Sean MacBride. Macbride werd in 1974 gëeerd met de Nobelprijs voor de Vrede wegens zijn inspanningen op het gebied van de mensenrechten. Hij is de enige die voor zijn inzet voor de mensheid in 1977 tevens is onderscheiden met de Lenin-prijs, het Sovjet-equivalent van de Nobelprijs voor de Vrede. De advocaat die in Oost en West werd gëeerd als voorvechter voor de vrede begon zijn loopbaan als een man van het geweld. Hij nam de wapenen op tegen de Britten in de strijd voor de onafhankelijkheid van Ierland. In 1935 werd hij stafchef van het Ierse Republiekeinse Leger, De IRA, die in 1988 nog steeds streed voor de hereniging van Ierland. MacBride’s vader was door de Britten geëxecuteerd wegens zijn aandeel in de opstand van Dublin in 1916. Sinds Sean MacBride in 1937 advocaat was geworden, had hij in vele gevallen prominente Ierse nationalisten verdedigd. De Ierse oud-minister van buitenlandse zaken (1948-1951) had een groot deel van zijn leven gewijd aan mensenrechten en de vrede. Van 1970 tot 1973 was hij voorzitter van Amnesty International, de mensenrechtenorganisatie waarvan hij medeoprichter was. Hij is tevens ondersecretaris van de Verenigde Naties geweest. Van 1974 tot 1976 was MacBride  Hoge Commissaris voor Namibië. Hij stond daarbij bekend om zijn keiharde kritiek op Zuid-Afrika. MacBride is tevens betrokken geweest bij het opstellen van het handvest van de organisatie van Afrikaanse Eenheid. Daarna trad de prominente jurist op als voorzitter van een door UNESCO ingestelde internationale commisie die een onderzoek moest instellen naar de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de media. In het daaruit voortgekomen controversiële MacBride-rapport wordt veel kritiek geuit op de bovenmatige invloed en macht van de westerse media op internationale zaken en vooral op de Derde Wereld. De laatste jaren van zijn leven trad de schijnbaar onvermoeibare MacBride op als voorzitter van een in Genève gevestigd Internationaal Vredesbureau. Hij zette zich in voor de ontwapening en het beëindigen van de absoluut weerzinwekkende wapenwedloop.

Andrija Artukovic

Andrija Artukovic You TubeOp 16 januari 1988 overleed in het ziekenhuis van de gevangenis van de Joegoslavische stad Zagreb de Kroatische oorlogsmisdadiger Andrija Artukovic, hij werd 89 jaar. Artukovic, werd ook wel de ‘slachter’ of de ‘Himmler van de Balkan’ genoemd, hij werd in mei 1986 ter dood veroordeeld wegens medeplichtigheid aan moord gedurende de Tweede Wereldoorlog op 700.000 mensen. Het vonnis werd niet uitgevoerd omdat hij in het gevangenisziekenhuis overleed. De pas in februari 1986 door de Verenigde Staten aan Joegoslavië uitgeleverde Artukovic was in de oorlog minister van binnenlandse zaken van de onafhankelijke’, fascistische staat Kroatië, die bestond bij de gratie van de nazi’s. De rechtbank beschouwde Artukovic als leider van dit terreurregime.

Philippe de Rothschild

Philippe de Rothschild You TubeOp 20 januari 1988 overleed op 86-jarige leeftijd baron Philippe de Rothschild de eigenaar van Frankrijks beroemdste wijngoed, het Chateau Mouton-Rothschild. Al in de 16e eeuw was deze rode Bordeaux een begrip en de ene beroemdheid na de andere was er de eigenaar van, tot deze 70 hectaren. aan wijnstokken in 1855 overgingen in handen, van een van de takken van het bankiershuis der Rothschilds. Philippe was de achterkleinzoon van de oude Nathaniel, die het goed op naam van de familie bracht. Philippe was in zijn jeugd na een wetenschappelijke opleiding  theaterdirecteur, film-producent en -scenarioschrijver. Hij schreef bovendien een aantal reisverhalen,,romans en gedichten. Als sportman werd hij herhaaldelijk hoog geklasseerd in Europese auto-races en zeilwedstrijden. In 1922 nam de toen 20-jarige Philippe de leiding over het beroemde wijngoed ‘Mouton-Rothschild’ van zijn vader Henri over. Terwijl hij de feitelijke leiding van het bedrijf de laatste jaren aan een handvol getrouwen overliet, bleef Philippe de inspirator van ‘het prachtigste: museum in de wereld over alles wat met wijn te maken heeft dat hij met zijn vrouw oprichtte en dat in 1962 openging. Ook gaf hij,ieder, jaar aan een beroemde kunstenaar opdracht een etiket voor de laatste oogst aan’Mouton te ontwerpen. Zo prijken op de intussen voor de gewone wijnkenner onbetaalbaar geworden flessen’ Mouton-Rothschild onder meer het artistieke handschrift van Salvador Dali, Henri Moore, Jean Cocteau, Mare Chagall en Pablo Picasso. Het wereldbekende wijngoed van de overleden Philippe moet niet worden verward met het even beroemde Chateau Lafite in het gebied rond Bordeaux, dat eigendom is van Philippe’s neef Elie de Rothschild en dat nu onder leiding staat van Eric de Rothschild.De concurrentie tussen de beide takken van de familie vormt een steeds weerkerende bron van vermaak in deze begenadigde wijnstreek, waar een wijn als de Chateau Lafite al in de dertiende eeuw met luid tonggeklak door de kelen gleed. De hoge leeftijd waarop baron Philippe overleed sterkt de wijnkenners opnieuw in het vertrouwen dat een “goede Bordeaux de vitaliteit aleen maar ten goede komt. Een stelling die iedere Franse arts van harte onderschrijft.

Jacobus Nolle

Jacobus Nolle You TubeOp 22 januari 1988 overleed in zijn woonplaats Groningen op 73-jarige leeftijd de oudbokser Jac (Ko) Nolle. Zijn glorietijd als bokser lag in de jaren voor de oorlog. In 1937 werd Jac Nolle de eerste Noorderling, die Nederlands kampioen in het zwaargewicht werd. Tegen de Rotterdammer Van Bemmel werd het een onbeslist. Een uiterst vreemde beslissing, die met veel gefluit door het publiek werd begroet.In de extra ronde demonstreerde Ko Nolle zijn grote meerderheid en werd hij met algemene stemmen tot winnaar en kampioen van Nederland uitgeroepen.Jac Nolle werd op 17-jarige leeftijd lid van de bekende boksschool Abelsma. De mobilisatie in 1939 onderbrak zijn boksloopbaan, maar in 1942 ging hij verder. Een historische partij bokste Jac Nolle in zijn laatste jaar als amateur in het Grand Theatre aan de Grote Markt tegen zijn stadgenoot Johan de Jager. De bioscoopzaal had bij lange na niet voldoende plaatsen om de vele’ toeschouwers te herbergen. Na zijn derde nationale amateurtitel ging Nolle in 1942 over naar de profsector.Na zijn bokstijd verdiende Nolle zijn kost als caféhouder in De Pijp in de Gelkingestraat, eerst als portier tot 1950 en van 1950 tot 1972 als eigenaar. De Gelkingestraat was toen de uitgaansstraat van Groningen, waar de vrijgezel ieder weekeinde zijn elfkroegentocht hield.

Anthony Courtney

Anthony Courtney You TubeOp 24 januari 1988 overleed op 79-jarige leeftijd de Britse conservatieve politicus Anthony Courtney, wiens huwelijk en loopbaan werden vernietigd door de agenten van de KGB die hem in een hotelkamer in Moskou fotografeerden met een verleidelijke blondine. De foto’s van Courtney en toeristengids Zina Volkova werden in 1961 gemaakt en vier jaar later naar Courtney’s vrouw, mede-Kamerleden en de Britse pers gestuurd. Courtney moest al gauw zijn Lagerhuiszetel en zaken met Oost-Europa opgeven, zijn vrouw verliet hem en hij werd bijna tot zelfmoord gedreven. Hij vertelde zijn verhaal in een boek dat hij schreef drie jaar nadat hij in de verkiezingen van 1966 uit het Lagerhuis was gewipt. Courtney, die een kleurrijke figuur, talenkenner en amateurbokser-zwaargewicht was, was als marineofficier begonnen en was tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofd van de sectie Rusland van de Britse marine-inlichtingendienst. Na de oorlog ging hij in de politiek en werd tussenpersoon voor firma’s die met de Sovjetunie zaken deden. Het incident met Volkova had plaats twee jaar nadat zij elkaar hadden leren kennen en zij vroeg om een afspraak in zijn hotelkamer. De foto’s werden zonder dat Courtney het wist gemaakt, maar vrienden waren verrast dat hij zich zo had laten beetnemen, gezien zijn grote ervaringen met de Sovjetunie. Hij gaf zijn campagne niet op tegen diplomatieke onschendbaarheid voor de hele staf van ambassades van Oost-Europa, onder wie ook chauffeurs en een resultaat ervan was dat in 1971 honderdvijf Sovjetrussen als spionnen uit Groot-Brittannië werden gezet.Courtney beweerde ook dat de Sovjetunie in de jaren tachtig over 20 “mollen” in het Britse departement van Buitenlandse Zaken beschikte.

Klaus Fuchs

Klaus Fuchs You TubeOp 28 januari 1988 overleed de Sovjet-Atoomspion Klaus Fuchs in in Oost-Berlijn op 76-jarige leeftijd. De Oostduitse Professor hielp de eerste atoombom ter wereld vervaardigen. Het, Westen zal Fuchs blijven herinneren als een verrader die ertoe heeft bijgedragen dat de Sovjet- Unie een nucleaire supermogendheid kon worden. Door zijn spionage-activiteit zou het Sovjetkernwapenprogramma met jaren zijn bespoedigd. Fuchs, die in 1934 naar Groot- Brittannië vluchtte, werd door de Britten in 1950 gearresteerd. Het bleek dat hij toen al tien jaar gegevens over de Brits-Amerikaanse atoomresearch aan de Russen doorspeelde. Hij werd tot veertien jaar cel veroordeeld, doch kwam na negen jaar vrij wegens goed gedrag. Hij vertrok toen naar Oost- Duitsland, waar hij zijn onderzoek naar atoomenergie tot in de jaren zeventig voortzette.

Rogier van Otterloo

Rogier van Otterloo You TubeOp 29 januari 1988 overleed op 46-jarige leeftijd de chef-dirigent van het Metropole-orkest Rogier van Otterloo. Van Otterloo was al geruime tijd ziek. Rogier van Otterloo was sedert 1 september 1980 chef-dirigent van het Metropole-orkest. Hij is van grote betekenis geweest vanwege de geheel eigen en bijzondere wijze waarop hij dit orkest een eigen geluid gaf. Met name voor het Metropole schreef hij tal van composities en arrangementen. Van Otterloo verzorgde verdere vele radio- en televisie-uitzendingen, maakte een aantal platen en filmmuziek waaronder die voor Soldaat van Oranje, Help de dokter verzuipt en Op hoop van zegen. Rogier was de zoon van de bekende dirigent Willem van Otterloo.

Heater O’Rourke

Op 2 februari 1988 overleed op 12 jarige leeftijd Heather O’Rourke in een ziekenhuis in San Diego. Heather was bekend door haar rol van het meisje in de ‘Poltergeist’films. De eerste Poltergeistfilm was geproduceerd door Steven Spielberg, die het meisje, toen 5 jaar, ontdekte, toen ze lunchte in de studio van MGM. Behalve voor de film speelde Heather O’Rourke in enkele televisieseries, waaronder Happy Days. Na een paar gastrollen in series en rollen in de televisiefilms Surviving (1985) en Around the Bend (1986), kwam in 1986 deel twee van Poltergeist, Poltergeist II: The Other Side uit. O’Rourke mocht opnieuw een typerend citaat leveren: “They’re back!” In begin 1987 werd de ziekte van Crohn geconstateerd bij O’Rourke. Ze was destijds het derde deel van de Poltergeist-trilogie aan het opnemen, maar moest onmiddellijk naar het ziekenhuis. Niet veel later leek ze genezen. De opnamen voor Poltergeist 111 werden in juni 1987 afgerond. Op 1 februari 1988 moest O’Rourke niettemin opnieuw naar het ziekenhuis en bleek en acute verstopping van de ingewanden, waarschijnlijk ten gevolge van een aangeboren afwijking te hebben. Op twaalfjarige leeftijd overleed ze hieraan. Aangezien de film Poltergeist III nog niet af was, gebruikten de filmmakers een stunt-double voor de laatste scènes. Haar laatste rustplaats is aan Westwood Village Memorial Park Cemetery. In 1982 werd een andere actrice uit de film over paranormale bedreigingen, de 22-jarige Dominique Dunne die Heather O’ Rourkes oudere zuster speelde, gewurgd door haar ex-vriend.

Willem Drees

Willem Drees You TubeOp 14 mei 1988 overleed op 101 jarige leeftijd oud-premier dr. Willem Drees senior. Dr. Willem Drees, had in zijn lange, markante politieke loopbaan een onuitwisbaar stempel gedrukt op de Nederlandse politieke geschiedenis en op de ontwikkeling van ons land na de Tweede Wereldoorlog. Hij gaf mede leiding aan het herstel van ons land na de oorlog, bracht het naar de welvaart van de jaren vijftig en zette een systeem van sociale zekerheid in gang. Hij was na de oorlog in twee kabinetten minister van sociale zaken en van vier kabinetten minister-president. Eén van de voornaamste wapenfeiten van de staatsman Drees was de totstandkoming, van de  de Noodwet Ouderdomsvoorziening in 1947, onder zijn verantwoordelijkheid als minister van sociale zaken. Die Noodwet, de basis van de latere Algemene Ouderdomswet (aow) leverde hem van de zijde van de bejaardengroeperingen de erenaam ‘Vader Drees’ op. Drees zelf noemde de aanvaarding door het parlement van de Noodwet Ouderdomsvoorziening voor wat toen werd genoemd de ouden van dagen eens „één van de mooiste momenten uit zijn politieke loopbaan”. Een ander hoogtepunt in Drees’ politieke leven vond plaats op 24 mei 1971, toen hij bedankte als lid van de Partij van de Arbeid. Hij wachtte met zijn bedankbriefje tot die dag, verkiezingen voor de Tweede Kamer, om de verkiezingsuitslag niet te beïnvloeden. Zijn kritiek gold met name de opkomst van Nieuw Links binnen de PvdA en de pogingen, te komen tot een progressieve concentratie, die moest leiden tot een vooruitstrevende volkspartij. Hij verklaarde zijn, door het PvdA bestuur als „tragische vergissing” gekwalificeerde, besluit als volgt: „Hoe zwaar het mij ook valt de partij te verlaten, die mij in zo ruime mate haar vertrouwen heeft geschonken, die ik gedurende zo vele jaren naar beste vermogen heb trachten te dienen en waarvan ik ook nu de grote betekenis niet misken, ik kan de partij op de weg die zij is ingeslagen niet in oprechtheid blijven volgen”.

Wilfried Morbée

John Massis You TubeOp 12 juli 1988 pleegde Wilfried Morbée op 48-jarige leeftijd zelfmoord in zijn huis in Gent. Wilfried Morbée stond bekend als de man met de sterkste tanden van de wereld.Als vijftienjarig joch trok Wilfried Morbée al op een oud fietsje langs de Vlaamse cafés, achterop een valies met spijkers en stukken ijzer. Hij liet foto’s van zichzelf maken en noemde zich de jongste ijzer koning.Later werd hij bekend als John Massis,en met zijn tanden kon hij een treinwagon voorttrekken of een sportvliegtuigje aan de grond houden.Het vijftien centimeter van de grond tillen van 233 kg op de gedenkwaardige 19e maart 1977 in het Franse Evry is de meest voldoening schenkende prestatie van Massis geweest. Daar rekende hij definitief af met de sprookjes van landgenoot Joost van Dendermonde, die de wereld meende te moeten meedelen dat hij en niemand anders eigenaar van de sterkste tanden ter wereld was.John Massis was bepaald niet alleen een domme krachtpatser, hij maakte ook kunstvoorwerpen, hij boog zware ijzerbanden om tot artistieke zaken, en exposeerde daarmee in galeries, in Frankrijk en België. Massis maakte zich er zorgen om, dat de echte show ging verdwijnen. Het ras van de variété-artiesten was aan het uitsterven,vond hij en de televisie was één van de grootste boosdoener. In zijn laatste levensjaren verloor Massis steeds meer de belangstelling van het publiek en begon te lijden onder de tragiek van een vergetene. John Massis.pdf

Roy Orbison

Roy Orbison You TubeOp 5 december 1988 overleed op 52-jarige leeftijd de Amerikaanse country and western zanger Roy Orbison. De 52-jarige crooner was op bezoek bij zijn moeder in Hendersonville (Tennessee), toen hij bezweek aan de gevolgen van een hartaanval. Roy Orbison begon zijn carrière in 1956. Hij werd met zijn ‘zoete’ stijl gezien als een perfecte tegenhanger van de nieuwe ‘rauwe’ rockers als Elvis en Little Richard. Door toeval ontwikkelde hij zijn handelsmerk: nadat hij zijn bril in een vliegtuig had laten liggen, trad Orbison op met z’n zonnebril. Met zijn zwartgeverfde haar, zwarte pakken en een donkere bril werd hij wereldberoemd. Zijn bijnaam luidde The Big O vanwege zijn vocale kunnen en The Caruso of Rock was een andere eretitel, een verwijzing naar de Italiaanse operazanger, de tenor Enrico Caruso. In  het jaar van zijn overlijden maakte Orbison zijn comeback met de groep Traveling Wilbury’s, waarvan ook Bob Dylan en George Harrison deel uitmaken. Het was ‘good old’ Johnny Cash die Orbison aanraadde om met een demonstratietape aan te kloppen bij Sam Philips van Sun. Dat bleek de stoot te zijn tot het voornaamste muzikale thema van Orbison, de ‘Rockabilly. Orbison putte zijn muzikale inspiratie vooral uit Texaanse country- en gospelmuziek. Op de universiteit ‘North Texas state’ ontmoette Orbison Pat Boone, die hem aanspoorde tot een muziekcarriere. Orbison’s persoonlijke leven werd overschaduwd door tragedies die zijn muziek beïnvloed hebben. Zijn vrouw Claudette kwam in 1966 bij een verkeersongeluk om het leven. Twee van zijn kinderen vonden twee jaar later bij een brand in zijn huis de dood. Na tournees medio jaren vijftig samen met Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins werd Orbison songwriter voor een platenmaatschappij in Nashville. Voor de Everly Brothers schreef hij de hit ‘Claudette’, voor Jerry Lee Lewis de hit ‘Down the line. In 1959 scoorde hij zelf weer met ‘Only the lonely’, een hit die een eclatant succes werd. Na deze hit volgden met tussenpozen nog een aantal ‘krakers’ zoals ‘Dream Baby’, ‘Candy Man’, ‘In Dreams’ en ‘Oh, pretty woman’. Orbison was beginjaren zestig een internationale vedette. Met de Beatles, die sterk door hem beïnvloed werden, toerde Orbison in 1963 door Groot-Brittannië. Na de dood van twee van zijn drie kinderen werd Orbison gaandeweg een eenzame man. Beginjaren zeventig nam Orbison weer platen op, maar het Amerikaanse publiek was de koning van de ‘Rockabilly’ vergeten. Buiten de Verenigde Staten, waar hij nog altijd als een legende gezien werd, trad Orbison nog regelmatig op. In 1980 had hij een succes met ‘That loving you feeling again’, een country-duet dat hij zong samen met Emmy-lou Harris, Het duo won dat jaar een grammy voor de beste country-song

Isamu Noguch

Isamu Noguchi You TubeOp 30 december 1988 overleed de Amerikaans-Japanse beeldhouwer Isamu Noguch in een ziekenhuis in New York aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 84 jaar. Noguchi is op 17 november 1904 in Los Angeles geboren, maar werd twee jaar later door zijn Japanse moeder meegenomen naar Tokyo. In zijn werk verbond Noguchi invloeden uit de Japanse en de westerse cultuur. Sinds het einde van de jaren ’20 maakte hij abstracte sculpturen van soms subtiel bewerkt, soms ruw gelaten materiaal zoals marmer, graniet, brons, hout en combinaties van verschillende materialen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s